Rational GmbH je kompetentným partnerom už celé desaťročia!

RATIONAL GMBH – Austria je už desaťročia kompetentným partnerom pre:

  • priemyselných a obchodných spoločností,
  • konštrukčná kancelária,
  • Obecné úrady,
  • Podniky a
  • Lekárske Ordinácie

Naša nezávislosť od poisťovacích spoločností a dlhodobé skúsenosti v oblasti poistenia obecných úradov, podnikov a lekárskych ordinácií sú základom našej rozsiahlej spolupráce so zákazníkmi.