Rational GmbH je kompetentným partnerom už celé desaťročia!

RATIONAL GMBH

Kompetentný partner vo všetkých poisťovacích záležitostiach

Naša nezávislosť od poisťovacích spoločností a dlhodobé skúsenosti v oblasti podnikového poistenia sú základom našej rozsiahlej spolupráce so zákazníkmi.

Spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjame individuálne krycie koncepty pre každý druh podnikového poistenia.

Vybavovanie poistných udalostí od ich zdokumentovania, konfrontácie s účastníkmi až po oboznámenie o uskutočnenom plnení predstavuje pre zákazníka nezanedbateľnú úsporu času ako aj nákladov na personál.

Z podnikovo-hospodárskeho hľadiska to našim zákazníkom prináša významnú minimalizáciu nákladov.